Nsang Gum San, Ningbaw
Lahkyen Ja Seng Mai, Ningtau Ningbaw
Mashaw Mung Nang La, Ningtau Ningbaw
Myitung Tu Awng, Amu Madu
Jap Ja Ngai Awng, Ningtau Amu Madu
Laphai Nang Sam Awng, Rung Up
Lahtaw Doi Ling, Public Relations Hpa-awn
Marip Mung Awng, Project Coordinator
Ruth Dun, Sutdap Hpa-awn
Kareng Awng Nan, Ningtau Sutdap Hpa-awn
Sinpraw Seng Jum Awng, Kunhting
Maji Seng Naw, Ningtau Kunhting
Nawang Dan Mai, Alu Tam Komiti Hpa-awn
Dingla Seng Ja, Ningtau Alu Tam Komiti Hpa-awn
Nwawt Hkun Seng, Media Hpa-awn
Nhkum Awng Mai, Ningtau Media Hpa-awn
Jap Bu Ra Lu, Ningtau Media Hpa-awn
Top
Skip to toolbar