“ကခ်င္ျပည္ကစစ္ပြဲ” ရပ္တန္႔ရန္.. အေမရိကန္ေရာက္ကခ်င္ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆို။

ka-1 ka-b

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *